Gezondheid, isolatiepremie en spouwmuurisolatie

Wat heeft hebben gezondheid en spouwmuurisolatie, naast behagelijke warmte met elkaar te doen? In eerste instantie lijkt het niet zoveel met elkaar te maken te hebben, spouwmuurisolatie en uw gezondheid. Echter wanneer men langer nadenkt, is het misschien toch niet zo vreemd dat spouwmuurisolatie en uw gezondheid met elkaar te maken hebben. En dan bedoelen we in dit geval niet de stress (slecht voor uw gezondheid) die het aanvragen van een isolatiepremie voor spouwmuurisolatie met zich mee kan brengen. Natuurlijk moet u zo´n isolatiepremie voor spouwmuurisolatie aanvragen. Op dit moment is bekend dat de regeling voor isolatiepremie zoals hij was in 2015, zeker tot 1 juli 2016 blijft bestaand. Dus wanneer u zeker wilt zijn en serieus overweegt spouwmuurisolatie te laten uitvoeren, doe dit dan snel in verband met de isolatiepremie. Dit stukje stress, dat dan wat minder goed is voor uw gezondheid, wordt uiteindelijk beloond met minder kosten voor de spouwmuurisolatie dankzij de isolatiepremie. Spouwmuurisolatie heeft duidelijk een positieve relatie met uw energieverbruik, die neemt duidelijk af en daarmee ook de stroomrekening. Wat weer minder stress oplevert en dus goed is voor uw gezondheid. Minder energieverbruik betekent ook dat er minder energie geleverd moet worden en dat is goed voor het milieu en dus ook weer goed voor de gezondheid. Wanneer men dan ook bedenkt dat de temperatuurschommelingen en het vasthouden van de (constante) temperatuur veel lager zijn, kunt u zich voorstellen dat ook dit weer goed voor uw gezondheid is. Echter er zit ook een addertje onder het gras bij spouwmuurisolatie. Het woord isolatie zegt het eigenlijk al. Wanneer men het huis of de woning teveel isoleert, ademt en ventileert het niet meer. Dit is absoluut niet goed voor de gezondheid.

Spouwmuurisolatie goed voor uw gezondheid

Voor uw gezondheid moet er bij spouwmuurisolatie goed rekening gehouden worden met ventilatie. Geen ventilatie is schadelijk voor de gezondheid. Alle huizen hebben een aanvoer van verse lucht nodig, maar teveel ventilatie in de vorm van tocht kan ongewenst zijn, in het bijzonder bij koud, winderig weer. Voor veel huizen, diepgang afdichten van deuren, ramen en andere openingen kan een goedkope manier voor het verbeteren van het comfort en het verminderen stookkosten terwijl het helpen om het milieu te beschermen. Het heeft geen zin spouwmuurisolatie te laten uitvoeren wanneer op een andere manier de koud binnenkomt. De sleutel tot de toepassing is het ontwerp van afdichtingen voor deuren en vensters om het gat af te dichten zonder dat de deur of raam moeilijk te sluiten is. Spouwmuurisolatie is pas compleet wanneer er ook gekeken wordt naar tocht. In oudere huizen, komt meer dan de helft van de koude buitenlucht door het invoeren in het huis door de ramen en deuren. Andere bronnen omvatten zolder luiken, zwevende houten vloeren, en ruimten tussen raam- en deurkozijnen en muur openingen. Er kunnen ook openingen rond leidingen indringende buitenmuren, vloeren en plafonds. Nieuwe ramen en deuren zijn over het algemeen geleverd met speciale “tocht” afsluitingen, maar veel oudere ramen en deuren niet. Wanneer het openen van de deur of het raam niet strak tegen het kozijn plaatsvindt, kan tocht binnenkomen of verlaten via de ontstane kier. Grote kieren worden in het algemeen gedetecteerd door inspectie, en koud, winderig weer, kan het mogelijk zijn om een ​​koude tocht in het huis voelen. (Houd er echter rekening mee dat koude tocht alleen op de wind kant van het huis plaatsvindt. Op de wind kant en aan de bovenkant van het gebouw, zal warme lucht de neiging om af te sluiten door middel van gaten in te voeren.) De breedte van de ruimte rondom ramen en deuren is mogelijk niet constant. Kieren met groottes van maximaal 8 mm rond houten raamkozijnen en 10 mm voor houten deuren zijn niet ongewoon. Hoe groter het verschil, des te meer de moeite waard tocht-afdichting aan te brengen. Voor nieuwere huizen is het eenvoudig spouwmuurisolatie uit te voeren, vloerisolatie is het meest zinvol en het eenvoudigs wanneer der vloerbedekking verwijderd wordt. Het isolatiemateriaal dat gekozen wordt, moet een hoge vochtbestendigheid en samendrukkende kracht hebben. Er mogen geen openingen tussen de isolatie platen ontstaan. Een strook isolatie wordt verticaal op de mat geplaatst om koudebruggen via de binnenste bouwblokken te minimaliseren. Verlenging van de spouwmuurisolatie tot op het niveau van de horizontale vloerisolatie en / of het gebruiken van isolerende blokken tussen de spouwmuurisolatie en vloer isolatieplaten vermindert de koudebruggen nog meer. Voorkom dat er gewerkt wordt met Radon. Radon is een in de natuur voorkomend radioactief gas in sommige gebouwen kan de concentratie zich ophopen. Bij een gebouw met een dergelijke concentratie vermoedt men een gezondheidsrisico. Een Betonnen vloer met een zwevende dekvloer, holleblok of massieve wanden, worden isolatieplaten gelegd over de cement vloer. Een strook isolatie wordt verticaal geplaatst op de dekvloer perimeter om te voldoen aan de muur-tot-muur isolatie. Houtbasis vloerdelen worden gebruikt in plaats van cementmortel waarbij een damp remmende laag nodig is. De isolatie wordt gelegd tussen de balken, ondersteund op polypropyleen netten. Het netwerk wordt eerst gedrapeerd over en tussen de balken en vastgeniet aan de kant van elke draagbalk, laag genoeg om de volledige dikte van de isolatie plaats te laten vinden. Lucht mag niet worden toegestaan ​​om circuleren rond de isolatie tegen te gaan. In alle gevallen moet de ontwerper / bouwer proberen om penetratie van de isolatie te minimaliseren door leidingen en bekabeling, en verwarmings- leidingen boven de isolatie te houden, zodat warmteverlies van het leidingsysteem bij het verwarmen van de kamer optimaal blijft.

Spouwmuurisolatie, uw gezondheid en ventilatie

Hiervoor is al aangegeven wat bij spouwmuurisolatie belangrijk is voor uw gezondheid, duidelijk is dat ventilatie zeer belangrijk is. Er zijn naast spouwmuurisolatie overigens ook enkele andere vormen van (externe) isolatie. Externe isolatie of spouwmuurisolatie kan de binnenwand isoleren zoals dat bij een boiler gebeurt, het absorbeert de warmte overdag en lost die in de nacht weer op, waardoor schommelingen in de kamertemperatuur gedurende de dag verminderen. Spouwmuurisolatie isoleert de thermische massa van de kamer. Dit vermindert zowel de responstijd van het verwarmingssysteem en de energie die nodig is om het comfort niveau te bereiken in het woonruimtes. De responstijd van de centrale verwarming en de controles, en de optimale thermische massa van de woning zal de juiste actie te bepalen. Bij het overwegen van spouwmuurisolatie, moet u eerst weten of uw huis spouwmuren of vaste muren heeft. De aannemer of architect is in staat om u te vertellen of er spouwmuren aanwezig zijn en ook wat de spouwruimte is. Als er spouwmuren aanwezig zijn, dan is spouwmuurisolatie vrijwel zeker de meest rendabele isolatie methode. Wanneer spouwmuurisolatie geen optie is, dan kunnen duurdere opties van interne of externe isolatie overwogen worden. Spouwmuurisolatie is minder complex en heeft een hoog rendement. Voor spouwmuurisolatie heb je geen vergunning nodig. Echter er moet wel met een bijzonderheid rekening gehouden worden: Heb je vleermuizen in de spouw? Dan moet je op grond van de Flora- en faunawet een ontheffing aanvragen bij jouw gemeente. Je bent enthousiast over spouwmuurisolatie en je wilt de stap nemen om je spouwmuur te laten isoleren. Wat bespreek je met het bedrijf dat de spouwmuurisolatie uitvoert en hoe beoordeel je offertes? Het best kunt u zich bij een onafhankelijk spouwmuurisolatie portaal aanmelden. De isolatiewaarde is vooral afhankelijk van de breedte van de spouw, en minder van het gebruikte isolatiemateriaal. Tussen de diverse soorten isolatiematerialen, zitten slechts kleine verschillen en alle materialen isoleren ongeveer evengoed. In sommige situaties (bijvoorbeeld bij een smalle spouw) zijn niet alle materialen geschikt. Vraag in dat geval welk materiaal wel geschikt is. Mocht het bedrijf niet met dat materiaal werken, kies dan voor een ander bedrijf. In veel huizen ventileert de kruipruimte via openingen in de spouwmuur. Na spouwmuurisolatie kan dat meestal niet meer en moet het isolatiebedrijf nieuwe ventilatiekokers maken voor de kruipruimte. Ventilatie van de kruipruimte is belangrijk, anders kunnen zich daar vocht en radongas ophopen, die vervolgens in huis terecht komen. Als warme vochtige lucht vanuit het huis waren om rond of via de isolatie om de koudere wand achter passeren, zou het condenseren op de muur. Deze onzichtbare of “interstitiële ‘condensatie is ongewenst en wordt voorkomen door het installeren van een dampscherm (bijv. plastic folie) aan de warme (kamer) van de spouwmuurisolatie. Composiet boards voor interne isolatie in het algemeen voorzien van een damp stopper. Het is belangrijk dat het dampscherm goed worden afgedicht aan de wand, vloer, plafond, deur en raam kruispunten, rond licht schakelaars en andere onderbrekingen in de isolatie. Het vermijden van interstitiële condensatie problemen is afhankelijk van goed vakmanschap in het afdichten van het dampscherm, zodat een gerenommeerde installateur moet worden gekozen. Elektrische bedrading polystyreen isolatie moet niet in contact gebracht met PVC beklede elektrische bedrading, anders PVC kan verminderen. Ook moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat alle elektrische bedrading onder de isolatie niet oververhit raakt. Koudebruggen Bij het installeren van interne isolatie, kan ‘kortsluiting’ de isolatie, waardoor de warmte te ontsnappen aan de kruispunten van de interne muren en vloeren met buitenmuren. De aanwezigheid van dergelijke ‘thermische bruggen’ zal verminderen de effectiviteit van de interne isolatie. Voor zover praktisch is, moet de isolatie worden geïnstalleerd om koudebruggen te minimaliseren. Spouwmuurisolatie is zo gek nog niet en mits goed uitgevoerd, goed voor het milieu en uw gezondheid.

Meer informatie: http://www.isolatie-vlaanderen.be/spouwmuurisolatie