Incidenten en geschillen in de zorg

Wanneer u zorg ontvangt en u bent uiteindelijk niet tevreden, dan heeft u wettelijk het recht om een klacht in te dienen. Daarom is in januari 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in werking getreden. In deze wet staat hoe u als zorgaanbieder om kunt gaan met incidenten en geschillen in de zorg. Het uiteindelijke doel hiervan is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Wat houdt de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen precies in?

De wkkgz is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Deze richt zich op zorgverleners in de eerste lijnszorg, waaronder de verpleegzorg, de verzorgingszorg en de thuiszorg. Ook de geestelijke gezondheidszorg valt hieronder. Als u zich aansluit bij de Stichting Zorggeschil voldoet u aan uw wettelijke plicht. Namelijk de aansluiting bij een geschilleninstantie. Wanneer u niet aangesloten bent bij een dergelijke geschillencommissie, bent u in overtreding en dus strafbaar met alle gevolgen van dien. 

Welke verplichtingen brengt de wkkgz met zich mee?

Er moet duidelijke informatie beschikbaar zijn over de kwaliteit van de aangeboden zorg; op basis hiervan, kunnen zorgontvangers een duidelijke keus maken tussen de verschillende zorgaanbieders. Er moet duidelijke informatie verstrekt worden over de effecten van bepaalde behandelingen, eventuele incidenten en gezondheidsrisico’s. De zorgontvanger is op de hoogte van missers en fouten; deze zijn opgenomen in het medisch dossier. Er is een meldplicht aan de Inspectie Gezondheidszorg. Deze meldplicht is een stuk uitgebreider dan voorheen. De klachtenregeling is eenvoudiger, onafhankelijk en laagdrempeliger geworden. Zorgaanbieders die nieuw in dienst komen, worden uitgebreid nagetrokken (referenties). Mogelijkheid van een onafhankelijke en gratis klachtenfunctionaris. Binnen zes weken moet er uitsluitsel komen over een klacht. 

Geschilleninstantie Zorggeschil

Bij Zorggeschil hebben zowel de voorzitter als de vicevoorzitter een juridische achtergrond waardoor klachten goed beoordeeld kunnen worden. Bovendien zijn de leden voorgedragen door organisaties van een aantal zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij krijgen onmisbare ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

by