Jabbercast
Image default
Health

Remedial teaching Rotterdam

Met remedial teaching uit Rotterdam kan men kinderen met een leerachterstand helpen met het volbrengen van hun taken op school en thuis. We voldoen zo aan de onderwijsbehoeften van het kind waardoor deze gemotiveerd en met gesteund door ervaring naar school kan gaan. Hiervoor bieden onze remedial teachers vakken aan als spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. Voor kinderen die reeds op het middelbaar onderwijs zitten zijn er ook mogelijkheden tot remedial teaching in Rotterdam. Hiervoor zijn speciale ondersteunende methode op maat beschikbaar.

We hanteren remediërende technieken die vakspecifiek zijn, maar er zijn er ook die gericht zijn op de taakaanpak van het kind. Verder zijn er oplossingen voor kinderen met ADHD, met problematiek van het geheugen of de intelligentie. Deze groep heeft doorgaans veel moeite met het afkrijgen en structureren van schoolwerk of dat nu op school is of thuis. Door toepassing van onze remedial teaching in Rotterdam is het mogelijk om passende ondersteuning te bieden aan kinderen die het lastig vinden met het werk op school.

Leren volgens een traject

Wanneer een ouder remedial teaching uit Rotterdam inzet van onze leraren kan men een leertraject verwachten waarbij nauwkeurig wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van het kind. Men zal in een intakegesprek informatie verzamelen om te constateren of er nog een onderzoek nodig is. Dan volgt het onderzoek waaruit blijkt wat het kind nodig heeft waarna een handelingsplan wordt opgesteld door onze remedial teachers dat gedurende de komende maanden uitgevoerd zal worden. Dan gaat het plan van start en zal er zo’n drie maanden lang begeleiding gegeven worden. Aan de hand van de bevindingen zal dan bepaald worden of het remedial teaching traject aangepast moet worden of niet. Dat gebeurt in de evaluatie fase. En zo zal het plan voortgezet worden tot het remedial teaching traject volbracht is door onze onderwijspraktijk in Rotterdam.

http://deonderwijspraktijkvandewijk.nl/