Jabbercast
Image default
Health

Verschillende korte opleidingen voor medewerkers in de zorg

Netwerk Cliëntenraad in de Zorg (NCZ) biedt verschillende leergangen aan mensen die zich willen verdiepen in een specifiek aspect in de zorg. Hierbij staat de cliëntenraad centraal. Zo is er een leergang voor een onafhankelijke voorzitter van een cliëntenraad, al dan niet centraal. Een leergang voor voorzitters voor het leiden van een (centrale) cliëntenraad, een leergang ambtelijk secretaris, ook wel cliëntenraad-ondersteuner genoemd en een leergang professionalisering van de cliëntenraad behoort ook tot de mogelijkheden. Met deze opleidingen kunnen deelnemers het maximale uit hun functie halen. Elke leergang bestaat uit meerdere dagdelen.

Leergang cliëntenraad-ondersteuner: de ambtelijke secretaris

De ambtelijke secretaris is als een spin in het web. Hij of zij heeft zowel met de cliëntenraad als met de Raad van Bestuur of de directie contact. De leergang duurt 3 dagdelen. In het eerste dagdeel worden er trends in de medezeggenschap besproken. Daarnaast wordt de belangrijke wet WMCZ uitvoerig behandeld. Het tweede dagdeel gaat over vergaderen en de teamrollen. Wat is Belbin en hoe kun je zo effectief en efficiënt mogelijk vergaderen. Dagdeel nummer 3 gaat over de Roos van Leary en planmatig werken. Heb je deze 3 dagdelen gevolgd, dan zal je je functie beter uit kunnen voeren.

De skills van een ambtelijk secretaris

De secretaris levert een belangrijke bijdrage aan de communicatie tussen de verschillende partijen in een zorginstelling. Hij of zij moet dus goed kunnen communiceren. Communicatie met de directie vraagt om andere capaciteiten dan communiceren met een cliëntenraad. Dat geldt ook voor schriftelijke uitingen. Daarnaast moet de ambtelijk secretaris van vele markten thuis zijn. De onderwerpen zijn divers: over onderhoud aan het pand tot de maaltijdverstrekking aan patiënten. Het hebben van talent op het vlak van vergaderen is ook een must. Want dit is waar discussies zich afspelen. Cliëntenraden zijn het niet altijd eens met de managers. Dit vraagt om tact en onafhankelijkheid.

https://ncz.nl/